Zaznacz stronę

Płatności

  • Ceny Towarów zamieszczane przy opisie Towarów, podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
  • Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:
  1. a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na jego rachunek bankowy);
  3. c) przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  4. d) przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
  5. e) gotówka za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
  • Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
  • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.