Zaznacz stronę

Zamówienia

 • Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu, co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na możliwe ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności strony internetowej Sklepu.
 • Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „Do koszyka”
 • W Sklepie Internetowym mogą być także zamieszczone informacje o Towarach, które aktualnie nie są dostępne – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „Towar niedostępny”. W celu ustalenia możliwość zakupu takiego towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk „Do koszyka”. W oknie „Koszyk” wskazywana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 • Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Dalej”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
 • „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie https://www.atelierhome.pl, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój Adres e-mail i wpisuje Hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych,
 • „Zarejestruj się” – Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na https://www.atelierhome.pl, na tym etapie możliwe jest założenie konta
 • „Zakupy bez rejestracji” – Każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia
 • W zależności od wybranego wariantu określonego w §3 ust 6, Klient w kolejnym kroku weryfikuje, zmienia lub uzupełnia wymagane dane w Zamówieniu tj. sposób Dostawy, adres Dostawy, dane odbiorcy, dane do faktury (jeśli dotyczy) oraz formę płatności, a następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • Po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji, następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.
 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 • Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w §3 10, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z wszystkimi ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 • Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest jednoznaczna z zawarciem Umowy Sprzedaży, zgodnie z §3 ust. 9.
 • Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej.