Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

Ochrona informacji dotyczących Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, w związku z tym dokładamy starań, abyś czuł się bezpiecznie gdy używamy (przetwarzamy) Twoje dane.
Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które będziesz otrzymywać w momencie zbierania danych osobowych.

Dane firmy:
Atelier Home prowadzone jest przez Beata Stankowska-Abdul Hadi FPHU Studio Decor
u. Potok 17
42-400 Zawiercie

2. Dlaczego używamy (przetwarzamy) dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy wymagane jest to do prowadzenia przez Nas działalności i świadczenia usług. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko w takim zakresie, w jakim jest to:
• niezbędne do wykonania usługi/umowy;
• niezbędne do zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi;

• tam, gdzie to stosowne lub wymagane, poprosimy o Twoją zgodę.

3. Jak i kiedy zbieramy dane osobowe?
Atelier Home w ramach prowadzonej działalności i świadczonych usług zbiera dane osobowe kiedy:
• dokonujesz zakupu na naszych stronach;
• zakładasz konto;
• wypełniasz formularz;

• kontaktujesz się z Infolinią, chatbotem lub w inny sposób komunikujesz się z Atelier Home;
• kierujesz pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych
• przebywasz na naszych stronach.

4. Jakie dane przetwarzamy?
W ramach swojej działalności i świadczenia usług Atelier Home wykorzystuje następujące informacje:
• dane identyfikacyjne – np. imię i nazwisko, nick;
• dane kontaktowe – np. adres korespondencyjny, adres e- mail, numer telefonu;
• informacje finansowe – np. dane dotyczące płatności – np. numer konta bankowego, status płatności, faktury, informacje o korzystaniu z usług wybranego operatora płatności lub rozłożeniu płatności na raty;
• informacje dotyczące konta – np. dane logowania, w tym adres e-mail, oraz inne informacje udostępnione w ramach konta;
• informacje dotyczące przesyłki i usług – np. numer referencyjny przesyłki, informacje o jej trasie, dane dotyczące lokalizacji, status przesyłki, miejsce dostawy, rodzaj opakowania, liczba sztuk, waga, zdjęcie przesyłki, informacje celne;
• informacje dotyczące Ciebie i Twoich preferencji – np. liczba przesyłek, reklamacje, historia zakupów i związanych z nimi działań handlowych, komunikacja, informacje z ankiet, preferencje zakupowe;
• nagrania rozmów prowadzonych z naszą Infolinią oraz informacje związane z korzystaniem z chatów i chatbotów;
• dane podmiotów gospodarczych – np. nazwa firmy, numer NIP, dane osoby kontaktowej;
• informacje generowane automatycznie – np. adres IP, unikalny numer urządzenia lub użytkownika, rodzaj systemu i wyszukiwarki, odwiedzane strony internetowe, informacje o strumieniu kliknięć i lokalizacji urządzenia

6. Czy używamy plików cookies?
Tak. Atelier Home używa – pozyskiwanych w sposób automatyczny – plików cookies i podobnych technologii na swoich stronach internetowych.
Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi

zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.

7. Czy używamy wtyczek mediów społecznościowych?
Tak. W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+ lub inne, zgadzasz się w ten sposób na udostępnienie nam swoich danych Użytkownika tego serwisu.

8. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne dla celów, dla których zostały one pozyskane.
Po upływie okresu przechowywania usuniemy je lub zanonimizujemy, chyba że będziemy potrzebować Twoich danych osobowych do innych celów. Zrobimy to wyłącznie wówczas, jeśli będzie istniała podstawa prawna zachowania Twoich danych osobowych i zapewnimy, by były one dostępne wyłącznie w tym celu.
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Prawa użytkownika dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
• Prawo dostępu do danych. Klient ma prawo żądać informacji o tym które dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
• Prawo do poprawiania danych. Klient ma prawo zażądać poprawienia
swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
• Prawo do usunięcia danych. Klient ma prawo zażądać w każdej chwili
usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji:
-niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta lub niezrealizowane zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane, lub zostało wysłane tylko częściowo,
-brak zapłaty za zamówienie, niezależnie od metody płatności, w przypadku dokonania jakichkolwiek zakupów przez Klienta dane osobowe zostaną zachowane w celach księgowych i rachunkowych,

-w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy).

• Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Klient ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu Klienta, która jest przygotowywana w celu wytworzenia takich materiałów. Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów, poprzez kontakt z Administratorem.

10. Środki techniczne i obowiązki klientów w tym zakresie.
Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Informujemy, że podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności każdy Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Sklep nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się konta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klientów osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z strony internetowej.
Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności lub inne rozwiązania równoważne jako środki

zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.